Privacy policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.ceo-business.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.ceo-business.nl staat onder eigen beheer.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.ceo-business.nl worden geregistreerd, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b CEO Social Media zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

2.1 Brochure download of contactformulieren op de website
CEO Social Media kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden door het invullen van formulieren op de website onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2.1.a Het verwerken van de aanvraag of offerte.
2.1.b Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin de aangevraagde informatie vermeld staan.
2.1.c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, op het gebied van Social Media.

3. Cookies
3a CEO Social Media maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan CEO Social Media de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij CEO Social Media. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
CEO Social Media is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Relaties is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een offerte of voorstel aanvraagt bij CEO Social Media.

1. Gegevens die door de relatie verstrekt worden
CEO Social Media kan de gegevens die door de relatie verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de aanvraag of offerte.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het door de relatie gegeven verzoek, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin een offerte of voorstel staat.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid, belangrijke aanpassingen, etcetera, op het gebied van Social Media en CEO Social Media Social Media Cursussen en Opleidingen.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de relatie aan CEO Social Media zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de relatie aan CEO Social Media verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van relatiegegevens
De relatie heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het contactformulier op de website van CEO Social Media.